Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


Γιατί για να μπορείς να διδάξεις ένα αντικείμενο, πρέπει όχι απλώς να το αγαπάς - να είσαι ερωτευμένος μ' αυτό!

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Δείτε κι αυτήν τη συμμετρία:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 1232
11111 x 1111 = 123432
111111 x 11111 = 12345432
1111111 x 111111 = 1234565432
11111111 x 1111111 = 123456765432
111111111 x 11111111 =12345678765432
1111111111 x 111111111 =12345678987654321

Τώρα κοιτάξτε κι αυτό,
από αυστηρά μαθηματική σκοπιά:
 
Με τι ισοδυναμεί το 100%?

Τι σημαίνει να δώσεις το 100%?

Και τι το να πετύχεις το 100%.

Με τι ισούται το 100% στη ζωή?
Να μια μαθηματική σχέση που ίσως βοηθήσει να απαντήσουμε
σ' αυτές τις ερωτήσεις:

Αν το αγγλικό αλφάβητο:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αντικατασταθεί από τους αριθμούς:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Δηλαδή A=1, B=2, C=3, κλπ.
τότε,

H-A-R-D-W-O-R- K
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

ή

E-D-U-C-A-T-I-O-N
5+4+21+3+1+20+9+15+14 = 92 %

και

K-N-O-W-L-E-D-G-E
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

όμως

A-T-T-I-T-U-D-E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


Συνεπώς, μπορούμε - με μαθηματική βεβαιότητα - να συμπεράνουμε:

Ενώ η σκληρή δουλειά (HARD WORK), η εκπαίδευση (EDUCATION) και η γνώση (KNOWLEDGE)

θα σε φέρουν πολύ κοντά,
η στάση (ATTITUDE) σου είναι αυτή που θα σε οδηγήσει εκεί!
 
Η στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε τα πράγματα είναι αυτή που θα μας φέρει στο 100%! 
από το blog: http://nekthl.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου