Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Η αξιολόγηση της 1ης εργασίας μου στο ΜΠΕ (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης)

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Έντυπο Ανατροφοδότησης 1ης Γραπτής Εργασίας (Γ.Ε)  


Ονοματεπώνυμο  επιμορφούμενου
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ονοματεπώνυμο Επιμορφώτριας -  συμβούλου
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Ημερομηνία αποστολής ΓΕ προς τον επιμορφούμενο
27/07/2011ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑξιολόγηση


Α
[ Α= πολύ ικανοποιητικά, Β= ικανοποιητικά, Γ= όχι ικανοποιητικά]


Αγαπητέ ΧΧΧΧΧ
Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή και τη θετική συνεισφορά σου στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε.). Με αυτή την επιστολή, θέλω να σε ενημερώσω σχετικά με την πρώτη γραπτή εργασία που εκπόνησες στο πλαίσιο του Μ.Π.Ε. Με βάση την μεθοδολογία της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η γραπτή εργασία είναι μέσο μάθησης και ανατροφοδότησης. Στην παρούσα επιστολή υπάρχουν κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με όσα απαιτούσε η πρώτη γραπτή εργασία, αλλά και συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν στην αξιολόγηση του κειμένου αναστοχασμού που παρέδωσες.
Στην εργασία, σας ζητήθηκε να επιλέξετε ένα από τα Σχέδια Διδασκαλίας που επεξεργαστήκαμε στη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος. Παράλληλα, με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία σας, την επιμόρφωσή σας στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης και τη μελέτη του σχετικού υλικού, κληθήκατε να σχολιάσετε τα εξής: Α1) Πώς συνδέεται το Διδακτικό Σχέδιο που επιλέξατε με τις αρχές και τη φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών; Α2) Ποιες τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις θα είχατε να προτείνετε στο Διδακτικό Σχέδιο που επιλέξατε;
Όσον αφορά το θέμα Α1, στόχος ήταν να αναδειχτεί η διασύνδεση ενός σχεδίου διδασκαλίας με τις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών. Σύμφωνα με το διδακτικό υλικό (ενότητες Α1 και Α2), οι αρχές και η φιλοσοφία του νέου σχολείου συναρθρώνονται: α) στην προώθηση της διαφοροποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) στην καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του, γ) στην εγκάρσια διάχυση των ιδεών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δ) στην προώθηση της ψηφιακής επικοινωνίας σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και εγγραματοσύνης».
Στο θέμα Α1 έχεις εντοπίσει στο σχέδιο διδασκαλίας της Γλώσσας «Αλληλογραφώ: γράφω την επιστολή μου παίζοντας» και έχεις σχολιάσει εποικοδομητικά και εύστοχα βασικά σημεία που σχετίζονται με τη φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Περνώντας στο θέμα Α2, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι στόχο του αποτελούσε η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των σχεδίων διδασκαλίας, εδραιώνοντας έτσι την προσέγγιση του Μ.Π.Ε. και των νέων προγραμμάτων σπουδών, όπου η έμφαση δίνεται στον εκπαιδευτικό ως συνδημιουργό του εκπαιδευτικού υλικού. Όσον αφορά την απάντησή σου σε αυτό το ερώτημα, διαπιστώθηκε ότι πρότεινες την υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Διδασκαλίας με διαφορετικό θεματικό άξονα και όχι αυτόν που προτείνεται από το υπάρχον Σχέδιο. Ειδικότερα, θεωρώ πολύ χρήσιμη την πρότασή σου σχετικά με την επανεγγραφή της επιστολής, ομαδικά με στόχο την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή απόψεων.
Σχετικά με το θέμα Β, το κείμενο σου έχει εξαιρετική δομή και συγκρότηση. Οι απαντήσεις σου δείχνουν να έχεις κατανοήσει τέσσερα πολύ βασικά σημεία της διαδικασίας: το θετικό κλίμα, το παιχνίδι ως μέσο προσέγγισης των μαθητών, το οικείο (παιχνίδι με τις κάρτες που απεικονίζουν ζώα) και κυρίως το γεγονός ότι η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία στην επιλογή των δραστηριοτήτων κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για να συμμετέχουν. Τα μόνα σημεία θα ήθελα να σου επισημάνω για τη δημιουργία καλύτερου κλίματος μαθητικής ομάδας είναι:
·         Θυμήσου αρχικά να συνδεθούν σε ανθρώπινο επίπεδο (ίσως μέσω μιας εικόνας από τη ζωή τους, ενός συναισθήματος κ.τ.λ.) στις δυάδες και μετά στις τετράδες. Είναι πιο εύκολο οι μαθητές να εξωτερικευτούν σε έναν μόνο μαθητή και δυσκολότερο στην τετράδα.
·         Επίσης, στην τετράδα, θα πρέπει να παρουσιάσει το κάθε μέλος της κάποιο άλλο και όχι ο καθένας τον εαυτό του. Αναγνωρίζεται έτσι ταυτόχρονα ο βαθμός επικοινωνίας που κατάφερε η ομάδα.
·         Επίσης, να έχεις το νου σου στις μεταβάσεις από το ένα έργο στο άλλο, από την μία δομή στην άλλη, μια ολιγόλεπτη απλή σύνδεση στο ξεκίνημα είναι ικανή να φτιάξει μια αρχική καλή ατμόσφαιρα και αντίστοιχα ένα έστω ολιγόλεπτο κλείσιμο.
·         Η συμμετοχή σε ομάδα δεν είναι υποχρεωτική όμως ο/η μη συμμετέχων/ουσα απομονώνεται. Με την κατάλληλη παρώθηση (π.χ. επιλογή κατάλληλης δραστηριότητας) οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους.
·         Οι αρχικές ομάδες σταδιακά θα δίνουν τη θέση τους σε νέες ομάδες αποφεύγοντας την πόλωση που οδηγεί σε ανταγωνισμό και συγκρούσεις.

Σου εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη για τη συνέχεια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης και καλό καλοκαίρι.

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου