Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Για τις αποσπάσεις...

Μετά τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών και τις πολλές διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών σχετικά με τις αποσπάσεις το υπ. Παιδείας με ανακοίνωσή του διευκρινίζει τα εξής:

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά με διαδικασίες που εγγυώνται όρους αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Αντικειμενικότητα απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, όπως αποτυπώνονται στα λειτουργικά κενά, στις κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, και στην προσμέτρηση σαφών και έγκυρων κριτηρίων και διαφάνεια στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.

Η επιλογή αυτή έγινε αφενός μεν για να υπάρξει εξορθολογισμός της κατανομής του εκπαιδευτικού δυναμικού σύμφωνα με τα κενά των σχολείων και αφετέρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια και να δοθεί τέλος σε πρακτικές που βασίζονταν σε πελατειακές σχέσεις και οδηγούσαν σε ανορθολογισμό.

Τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) πραγματοποίησαν τις αποσπάσεις, ακολουθώντας τις προβλέψεις της σχετικής εγκυκλίου, και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1ο: Κατά προτεραιότητα αποσπάστηκαν σε περιοχές που είχαν κενά οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, σύζυγοι στρατιωτικών κλπ., μέλη Ο.Τ.Α. ή σύζυγοι δικαστικών).

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια αποσπάστηκαν σε περιοχές με κενά οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε περιοχές στις οποίες υπήρχαν πλεονάσματα.

Βήμα 3ο: Τέλος αποσπάστηκαν σε περιοχές με κενά οι λοιποί εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες των προηγούμενων περιπτώσεων βάσει της μοριοδότησής τους συγκρινόμενοι μεταξύ τους. Και σε αυτή τη φάση προτάχθηκαν εκ νέου αποσπάσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες σε κενά που διαμορφώθηκαν μετά τα δύο πρώτα βήματα.

Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που είναι υπεράριθμοι στην περιοχή της οργανικής τους θέσης και ζητούσαν απόσπαση σε περιοχή (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) που έχει πλεονάσματα στην ειδικότητά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί, επειδή αφενός δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου η ικανοποίησή τους θα επέτεινε τον ανορθολογισμό στην κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στατιστικά η εικόνα των αποσπάσεων που έγιναν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


Σύνολο Αιτήσεων Σύνολο Αποσπάσεων Ποσοστό
Πρωτοβάθμια 6648 4182 62,91%
Δευτεροβάθμια 7122 2928 41,11%

Σχόλιο: Το πρόβλημα βρίσκεται στο Βήμα 2ο. Αποσπάσθηκαν έτσι εκπαιδευτικοί με 4-5 χρόνια υπηρεσίας ακόμα και ανύπαντροι/ες σε περιοχές όπως η Α' και Β' Θεσσαλονίκης, ενώ μείναν εκτός συνάδελφοι με 15 χρόνια υπηρεσίας, έγγαμοι με συνυπηρέτηση και 2 παιδιά!!!
Επιπλέον, στους νομούς από τους οποίους αποσπάσθηκαν οι πρώτοι (Δράμα, Καβάλα, Δωδεκάνησα κλπ.) ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΝΕΑ ΚΕΝΑ τα οποία θα κληθούν να καλύψουν αναπληρωτές ενώ έχουν ήδη φύγει εκπαιδευτικοί από εκεί. Εκπαιδευτικοί που δε θα δικαιούνταν απόσπαση διαφορετικά!!!
Αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και δικαιούμαστε όλοι πλέον να πονηρευόμαστε και να αναρωτιόμαστε: Μήπως κάτι τρέχει εδώ πέρα;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου