Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Η αξιολόγηση της 2ης εργασίας μου στο ΜΠΕ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αξιολόγηση


Α        
[ Α= πολύ ικανοποιητικά, Β= ικανοποιητικά, Γ= όχι ικανοποιητικά]

Ακολουθεί η Αναλυτική Ανατροφοδότηση προς τον Επιμορφούμενο

Αγαπητέ ΧΧΧΧΧΧ,
Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σου στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ), καθώς και για την εκπόνηση της δεύτερης γραπτής εργασίας, την οποία μελέτησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή.
Με βάση την μεθοδολογία της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η γραπτή εργασία είναι μέσο μάθησης και ανατροφοδότησης. Στην παρούσα επιστολή θα βρεις κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με όσα απαιτούσε η δεύτερη γραπτή εργασία, αλλά και συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν το δικό σου πόνημα. Με βάση το β΄ τόμο του επιμορφωτικού υλικού, τα νέα προγράμματα σπουδών θα είναι στοχοκεντρικά και η έμφαση δίδεται στον εκπαιδευτικό ως δημιουργό του εκπαιδευτικού υλικού. Σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία του νέου σχολείου, το κάθε διδακτικό σχέδιο που ο εκπαιδευτικός θα δημιουργεί, θα πρέπει να δίνει έμφαση:
Ø      Στην προώθηση της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-μάθηση και στην αξιολόγηση.
Ø      Στην προώθηση της ψηφιακής επικοινωνίας σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης».
Ø      Στην καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, στο θέμα Α1, σου ζητήθηκε να σχεδιάσεις ένα Σχέδιο Διδασκαλίας με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών του νέου σχολείου και δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση:
Ø      της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαίδευση είτε/και
Ø      της τέχνης στην εκπαίδευση είτε/και
Ø      της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είτε/και
Ø      των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Τα σημεία στα οποία βασίζεται ο σχολιασμός του διδακτικού σεναρίου που πρότεινες, μεταξύ άλλων, είναι τα ακόλουθα:
α) η στοχοθεσία του,
β) η αντιστοιχία διδακτικών στόχων και δραστηριοτήτων,
γ) η αξιοποίηση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών,
δ) ο συνυπολογισμός του άξονα της ανάπτυξης των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας της τάξης.
Στο θέμα Α1, που διάβασα, σχεδίασες το διδακτικό σχέδιο «...........................» για την Ιστορία της ...΄ Δημοτικού. Σε αυτό, διαπίστωσα ότι έχεις ενσωματώσει με δημιουργικό τρόπο τα ανωτέρω σημεία που σχετίζονται με τη φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
Πρόκειται για ένα καλά δομημένο σχέδιο και με σαφή περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση ενός ιστορικού θέματος με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε και πολύ περισσότερο με τη δραματοποίηση έχει ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον και είμαι βέβαιη ότι οι δραστηριότητες θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα κάνει το μάθημα ευχάριστο και δημιουργικό για αυτούς. Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα σχέδιο, του οποίου οι δραστηριότητες προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και την εργασία σε ομάδες.   
Όσον αφορά το Β θέμα της εργασίας, αρχικά να σε συγχαρώ για τη σαφήνεια με την οποία απαντάς στις οδηγίες και στα ζητούμενα του Β θέματος της 2ης εργασίας. Ειδικότερα ως προς τα διάφορα ζητούμενα:
Β1. Β2. Πολύ επιτυχημένη η οργάνωση των ομάδων αλλά απουσιάζει η διεργασία δημιουργίας συμβολαίου. Από την εργασία σου φαίνεται ότι έχει κατανοήσει αρκετά καλά, το ''χτίσιμο'' της σχέσης στη μικρότερη ομάδα (δυάδα, και μετά τετράδα), την αναγκαιότητα έμφασης στο θετικό, την αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας και το ότι η διαδικασία ενέχει ατομικό έργο, έργο δυάδας, έργο τετράδας και έργο ολομέλειας που μεταξύ τους δένουν λειτουργικά το ένα με το άλλο και δεν είναι ασύνδετα.
Β3. Β4. Το επεισόδιο που αντιμετώπισες έχει πολύ βαθιές ρίζες τις οποίες εύστοχα επεσήμανες και θα χρειαστεί πολύ δουλειά και υπομονή εκ μέρους σου. Ακόμα χρειάζεται σταθερή πορεία και τεκμηριωμένη για να εντάξεις το καινούργιο σε μια μικροκοινωνία που απαιτεί το πολύ παλιό. Πολύ σωστά εντοπίζεις τη δυσκολία ένταξης της μαθήτριας σε ομάδα (δυάδα). Θετικό στοιχείο είναι η διακριτική παρέμβασή σου σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο δυάδας και πολύ βοηθητική για σένα ήταν η στάση των μελών της τετράδας απέναντι στη μαθήτρια.
Επιπλέον, το ότι κινήθηκες πολύ προσεκτικά, όπως επεσήμανες κι εσύ, και πολύ έγκαιρα, σε έκανε να ακολουθήσεις μια βασική αρχή στη δυναμική της ομάδας: κάθε ομάδα φτιάχνεται εκ νέου κάθε φορά, με βάση ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή (πάω με νέο συμβόλαιο να φτιάξω σχέση (με γνωστούς και αγνώστους), δεν βασίζομαι σε καμιά προηγούμενη εμπειρία- που πολλές φορές μας παρασύρει από το τώρα στο τότε και φέρνει συμπεριφορές του τότε στο τώρα, ασχέτως αναγκαιότητας και λειτουργικότητας).
Τα συμπεράσματα σου αποτελούν βασικές αρχές της συνεργατικής και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχουν εξαχθεί μέσα από μια βιωματική διαδικασία.
Τέλος, αφού σε συγχαρώ για το πολύ ενδιαφέρον διδακτικό σχέδιο που δημιούργησες, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω την επόμενη συνάντησή μας το Νοέμβριο.

Με εκτίμηση
ΧΧΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου