Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΩΡΟ;

Άλλη μια παρανομία που έφτασα φέτος να τη δω κι αυτή στο σχολείο μου:
Ο διευθυντής για να "βολέψει" το πρόγραμμα και φυσικά πάνω απ' όλα
για να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς (πώς λέμε: πρώτα ο μαθητής; ε, καμία σχέση)
έφτιαξε το πρόγραμμα έτσι ώστε η Γαλλικός και η Γερμανικός που διδάσκουν στο
σχολείο μας να έρχονται μόνο μία μέρα και να διδάσκουν από ένα συνεχόμενο
δίωρο σε κάθε τάξη. Δηλαδή: 4η-5η ώρα στην πέμπτη, 6η-7η ώρα στην έκτη, εναλλάξ.
ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΠΑΡΑΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ.
Υπάρχει και σαφής οδηγία τού Υπουργείου γι' αυτό:
"Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των καθηγητών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο".
Φυσικά το σχολείο μας ούτε απομονωμένο είναι ούτε σε απομακρυσμένη περιοχή βρίσκεται και βέβαια η πρόσβαση των καθηγητών σε αυτό είναι εύκολη ΚΑΙ με τακτική αστική συγκοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου