Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Συγκρούσεις: στρατηγικές διαχείρισης


Διαχείριση συγκρούσεων είναι η πράξη της αναγνώρισης και διαχείρισης της σύγκρουσης με έναν λογικό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η διαχείριση συγκρούσεων απαιτεί ικανότητες για αποτελεσματική επικοινωνία, διεκδικητική συμπεριφορά, επίλυση προβλημάτων και διαπραγμάτευση.
Η επιλογή της στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της σύγκρουσης εξαρτάται από παράγοντες όπως:
·         Το διαθέσιμο χρόνο
·         Την ικανότητα των εμπλεκομένων να διευκολύνουν την επίλυση
·         Τη σοβαρότητα της σύγκρουσης και τη σημασία που αποδίδεται στο θέμα της σύγκρουσης
·         Τη φύση της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και τη σχετική ισορροπία ισχύος
·         Τις συνθήκες υπό τις οποίες διαδραματίζεται η σύγκρουση, καθώς επίσης και από τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή
·         Την κουλτούρα του πλαισίου
Στην περίπτωση του πολιτικού μας συστήματος θα παραθέσουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις συγκρούσεων κι ο καθένας ας προβάλλει κάθε περίπτωση και πιθανότητα κι ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του:

Αποφυγή (χάνω-χάνεις):
Τα εμπλεκόμενα μέρη αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που οδηγεί στη σύγκρουση. Η στρατηγική αυτή είναι κατάλληλη όταν:
Το θέμα της σύγκρουσης είναι ασήμαντο ή το προσδοκώμενο όφελος από την επίλυση της σύγκρουσης δεν αντισταθμίζει την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί.
Είναι προτιμότερο να αφεθεί χρόνος για να μειωθεί η ένταση που δημιούργησε η σύγκρουση, ώστε να μπορέσει να εξεταστεί το θέμα πιο ήρεμα.
Δεν υπάρχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση του προβλήματος..

Υποχώρηση (χάνω-κερδίζεις):
Όταν ακολουθείται αυτή η στρατηγική, η μια πλευρά υποχωρεί, ώστε να ικανοποιηθεί η άλλη. Η στρατηγική αυτή προσφέρεται για περιπτώσεις όπου:
Η διατήρηση καλών σχέσεων θεωρείται σημαντικότερη από το θέμα της σύγκρουσης
Η άλλη πλευρά είναι πιο ισχυρή
Η υποχώρηση παρουσιάζεται ως πράξη καλής θέλησης

Ανταγωνισμός (κερδίζω-χάνεις):
Η μία πλευρά επιδιώκει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις της σε βάρος της άλλης. Χρησιμοποιείται:
Όταν η μία πλευρά έχει τη γνώση και την ικανότητα να πάρει μια σωστή απόφαση μόνη της
Σε επείγουσες καταστάσεις, όταν απαιτείται μια γρήγορη απόφαση
Όταν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών υπάρχει σχέση υφισταμένου-προϊσταμένου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τακτική του ανταγωνισμού, αν και παρέχει βραχυπρόθεσμα οφέλη, μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για τη συνεργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, εξαιτίας των έντονων συναισθημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής

Συμβιβασμός (κερδίζω-χάνεις ή χάνω-κερδίζεις):
Και οι δύο πλευρές θυσιάζουν κάτι, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Είναι κατάλληλη στρατηγική όταν:
Χρειάζεται να δοθεί μια προσωρινή λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα
Τα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση έχουν ίση εξουσία
Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν έντονο ενδιαφέρον καθένα για διαφορετική όψη του προβλήματος

Συνεργασία (κερδίζω-κερδίζεις):
Οι δύο πλευρές συνεργάζονται, ώστε να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές. Η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια, επομένως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε σημαντικά ζητήματα, τα οποία αξίζουν την καταβολή όλης αυτής της προσπάθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου